نوزادان دوران کرونا

0

دراین دوران کرونا، شاید شما فکر کنید بعد از دوران قرنطینه در جهان، جمعیت کشورهای مختلف در اثر مرگ ومیر بیماری کرونا، کاهش خواهد کرد. ولی عده ای از محققان، جامعه شناسان و روانپزشکان بر این عقیده اند که جمعیت کره زمین در پایان سال جاری 2020 افزایش 20% خواهد داشت که با توجه به تجربیات سالهای گذشته مانند خاموشی و بارش برف زیاد درمناطق سرد خیز در نتیجه بسته شدن راهها که به گونه ایی قرنطینه اجباری برای مدت کوتاه برای ساکنان آن منطقه بوجود می آورد. آمارها  نشان می دهد. هنگامی که شما در خانه گیر کرده اید، بعد از سرگرم کردن خود با اخبار، فیلم، سریال و خوردن بیش از معمول غذا رابطه جنسی با همسر یا  زوج هایی که با یکدیگر زندگی میکنند، بهترین گزینه بعدی سرگرمی در قرنطینه  است ؟ و یا در زمان ناامیدی، چشم انداز آوردن یک زندگی جدید  به جهان است.

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

یک پاسخ قرار دهید