پایان صنعت سوخت های فسیلی

0

سال ۲۰۲۰ است! ما رسما در آینده زندگی می کنیم!  اگر داستان های علمی تخیلی پنجاه سال پیش را مرور کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که ما در دوران آینده و یک قدمی عصر جدیدی از تکنولوژی و انرژی سبز که به معنی بسیار روشن، پاک و انرژی ارزان برای همه است.

درسال ۱۹۵۴ رئیس کمیسیون انرژی اتمی ایالات متحده اعلام کرد.” عصر هسته ای را با انرژی ارزان برای عموم است” طلوعی خوش از ظهور یک تکنولوژی جدید برای همه به نظر می رسید. ولی این هیاهو متاسفانه پس از جنگ، واقعیت پیدا نکرد. انرژی اتمی تبدیل به خطر جدی برای انسان شد. این تهدید بزرگ همچنان در هزاره سوم ادامه دارد. در صورتیکه سوخت های فسیلی نقش مهمی در اقتصاد مدرن انسان بود. اما استفاده بی حد از اینگونه انرژی، باعث گرمایش آب و هوا گردیده و محیط زیست را در خطر جدی قرار داده است. اما پس از گذشت هفتاد سال، در نهایت دستیابی و تامین به انرژی بی حد و حصر از خورشید، ما را در آستانه به دستیابی و انتقال این انرژی بزرگ در سال 2020 می توان به این نتیجه رسید عصر سوختهای فسیلی به پایان رسیده است.

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

یک پاسخ قرار دهید